Pojišťovny v ČR

Ceny pojištění jsou rozhodujícím faktorem při volbě pojišťovny. V dnešní době se dá opravdu pojistit cokoliv. Nutno, ale podotknout, že pojištění je možno rozdělit do dvou základních skupin. První skupina pojištění tvoří takzvané povinné pojištění, které ukládá zákon. Druhou skupinu tvoří nejrůznější dobrovolná pojištění, která si libovolný pojistník může sjednat s jakoukoliv vybranou pojišťovnou. Každý potencionální poplatník pojistného má na výběr takřka více než z třiceti pojišťoven, které působí na českém pojistném trhu. Podmínkou je, aby pojišťovna byla členem České asociace pojišťoven a měla oprávnění k poskytování konkrétních pojišťovacích produktů.

Jak vybírat pojišťovnu?

Ceny pojištění je jen jedno z hledisek při výběru konkrétní pojišťovny. V dnešní krizové době, kdy každý musí sledovat maximálně svou výdajovou stránku, je vhodné si prostudovat a případně i porovnat podmínky – pro požadované konkrétní pojištění u více pojišťoven a následně zvolit pojišťovnu a pojištění tak, aby bylo výhodné po všech stránkách. Nelze, ale sledovat jen výši měsíčních, čtvrtletních nebo jiných plateb. Opravdu nejdůležitější je pojmout pojištění jako celek. Před konečnou volbou pojišťovny a výběru pojistného produktu je vhodné zaměřit se na další stránku, která je z hlediska pojištění ta nejpodstatnější. Aby bylo sjednané pojištění opravdu výhodné, je nutné se zaměřit hlavně na pojistné plnění, výší pojistných limitů a především na spoluúčast. Dalším kritériem výhodnosti, lze považovat i související služby, které daná konkrétní pojišťovna poskytuje, a dále i následný poskytovaný servis.

Co ovlivňuje výši pojištění?

Ceny pojištění mohou být ovlivňovány vícero skutečnostmi. Asi největší vliv na ceny za pojištění u konkrétních pojišťoven sehrává jejich vzájemná konkurence a „boj o zákazníka“. Jednotlivé pojišťovny ve snaze získat, co nejvíce potencionálních klientů, nabízí mnohdy zvýhodněné podmínky pojištění, případně i nejrůznější bonusy a akční slevy…

Povinné ručení srovnání najdete na internetové stránce, srovnejte si kvalitu pojištění na Top-pojištění.cz

Ceny pojištění