Podepsání pojistné smlouvy

Ceny Nejlevnější povinné ručení je nutno brát jen jako jedno z kriterií výhodného pojištění. Ještě než přistoupíte k podepsání pojistné smlouvy, je třeba kromě podmínek specifikujících způsob pojištění - prostudovat i podmínky sankcí a podmínky výpovědní lhůty. Nikdy nevíte, co může v budoucnu nastat za situaci, a proto je vhodné se zaměřit i na tuto stránku pojištění. Pokud Vám nejsou některé podmínky uvedené v pojistné smlouvě jasné – nebojte se zeptat a nechat si vše důkladně vysvětlit. Uvědomte si, jakmile pojistnou smlouvu podepíšete, začnou platit i sjednané podmínky pojištění. Mezi ně také samozřejmě patří i případné sankce z neplnění podmínek. Nezapomeňte, že v uzavřené smlouvě by měly být oboustranné sankce a to pro případ, že své povinnosti nesplní i pojišťovna. Jednoduše a prostě pojistná smlouva nesmí být jen jednostranně výhodná. V dnešní době hospodářské krize můžete i snadno přijít o zaměstnání a tím i o finanční příjem a následně Vám mohou nastat i problémy s pravidelnou platbou. Z tohoto důvodu je třeba mít při podepisování pojistné smlouvy na paměti i tuto skutečnost – a vědět, co nastane, a případně jak lze smlouvu a za jakých podmínek vypovědět.

Vypovězení pojistné smlouvy

Ceny pojištění jsou v současnosti asi důležité, ale svoji váhu mají i podmínky vypovězení pojistné smlouvy. Ať už nastane v životě jakýkoliv důvod pro vypovězení pojistné smlouvy, je velmi důležité, jaké jsou stanoveny jejích podmínky. V případech, kdy chcete jen třeba změnit pojišťovnu z důvodu zvýhodněné ceny pojištění u jiného pojistného subjektu, vše většinou za Vás vyřídí budoucí pojišťovna a Vy jen následně podepíšete budoucí novou pojistnou smlouvu na konkrétní pojistný produkt. V případech kdy se rozhodnete, z jakýchkoliv důvodů ukončit pojištění – bude se postupovat dle sjednaných podmínek v pojistné smlouvě. Tedy pojištění zrušíte vypovězením pojistné smlouvy.

Forma vypovězení pojistné smlouvy

Ceny pojištění je nutno opravdu brát za důležité, ale jako vedlejší skutečnost, která zapadá do komplexního balíčku podmínek pojištění. Pokud nastane situace, kdy musíte ukončit pojištění, je nutno mít vždy na paměti, že výpověď pojistné smlouvy se musí provézt písemnou formou. Až po doručení této výpovědi začne plynout teprve výpovědní lhůta. Výpovědní lhůta může mít různou délku, obvykle však bývá dva měsíce…. 

Povinné ručení srovnání najdete na internetové stránce, srovnejte si kvalitu pojištění na Top-pojištění.cz

Ceny pojištění